Skip to main content
Proiectare si service instalatii

Servicii de proiectare sisteme de stingere incendiu

Industrial Cruman este atestata ca societate cu avizul Nr. 2387 din 29.06.2012 pentru activitati de ,,Instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor”.

 

Prin urmare va oferim servicii de mentenanta pentru toate tipurile de instalatii de stingere a incendiilor, detectie si alarmare.

 

Mentenanţă sistemelor de prevenire si stingere este totalitatea acţiunilor planificate sau neplanificate de testare, întreţinere şi reparaţii în scopul controlului nivelului de siguranţă prestabilit în faza de proiectare, a unei instalaţii/ element tehnic etc.(nivelul prestabilit se referă la conceptele de disponibilitate şi securitate).

 

Mentenanţă preventivă sunt acţiuni care relevă, controlul riscurilor si pericolelor de producere a unui defect brusc, prin înlocuirea unor piese elemente tehnice supuse uzurii, reglare, curăţare etc.; include majoritatea acţiunilor de revizii şi reparaţii planificate (întreruperi planificate).

 

Mentenanţa corectivă are ca scop înlăturarea si controlul unor funcţionări defectuoase sau a unor situaţii generate în mod accidental (întreruperi neplanificate, aleatorii, cu durate neprecizate).

 

Principalele obligatii în cazul utilizării instalaţiilor, se referă la:

  • Respectarea masurilor si cerinţelor determinate de prevederile legislaţiei în vigoare, referitoare la echiparea si dotarea cu mijloace/echipamente de stingere, situaţie, care este obligatorie pentru administrator;
  • Pe durata reviziilor, reparaţiilor, dezafectarilor de instalaţii etc., este necesar sa se respecte toate masurile cu caracter general si specific de prevenire, stingere a incendiilor;
  • Răspunderile în acest sens, revin operatorilor economici şi persoanelor care efectuează astfel de operaţii.

Activitatile societatii noastre cu privire la instalare constau in:

  • Studierea proiectului si verificare conformitatii lui cu situatia din teren in vederea inceperii activitatilor de instalare a sistemelor de limitare si stingere a incendiilor;
  • Instalarea sistemelor de limitare si stingere a incendiilor;
  • Punerea în functiune a acestora;
  • Efectuarea verificărilor curente de stare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor;
  • Asigurarea mentenantei sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor.

Despre noi

Industrial Cruman SRL este o firma cu capital privat fondata in 1992, localizata in Ploiesti – cea mai mare zona de dezvoltare a industriei petrochimice din Romania.

Articole recomandate

Contact